tokio_hotel

photo

Temat: Struktura geometryczna cząsteczek
1)Która z następujących cząsteczek nie jest dipolem: PH3, HI, SiH4, H2S? To chyba bedzie PH3... 2) Jakie figury geometryczne moga tworzyc jadra w czasteczkach typu: AB2-liniowa lub trojkat rownoramienny, tak? AB3-trojkat rownoboczny lub piramida trgonalna AB4- nie mam pojecia ;( ABC- tez;( 3)Na podstawie wzoru sumarycznego i momentu dipolowego okreslic budowe geometryczna czaseczek a) H2S (0,93D) - budowa katowa b)BeH2 (0D) - ... budowę przestrzenną może miec czasteczka AB4 o zerowym momencie dipolowym? 6)Dlaczego cząstezka ABC moze miec budowe liniową (np COS) lub nieliniowa (np HClO, kąt= 113)mimo, ze kazda z tych czasteczek ma...
Źródło: chemicalforum.eu/viewtopic.php?t=23160Temat: artkuły z Kowalkowskiej
w czasie odtwarzania wzorów graficznych w takt piosenki • rodzaje ćwiczeń : ruchowe (zabawa ruchowa) ruchowo – słuchowe (śpiewanie piosenki przy jednoczesnym wystukiwaniu rytmu) ruchowo – słuchowo – wzrokowe (polisensoryczne uczenie wzoru – wodzenie palcem po wzorze wraz ze wzrokowym spostrzeganiem go i śpiewaniem piosenki / wypowiadaniem rymowanki) • znaczna efektywność metody we wspieraniu rozwoju u dzieci powyżej 6 r.ż. • cel prowadzonych badań: sprawdzenie ... w rozwoju • dostosowano poziom trudności do potrzeb i możliwości trzy- i czterolatków (uproszczono ćwiczenie, proste wzory graficzne, tłumaczenie słów, treści piosenki, z wykorzystaniem rekwizytów) • zastosowanie SKALI INTELIGENCJI TERMANA – ocena poziomu ... biologicznych i społecznych – naturalnych procesów • ćwiczenia mogą mieć wpływ na poziom rozwoju słownika, funkcji percepcyjno- motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, zdolności do manipulowania materiałem, rozwoju świadomości własnego ciała, grafomotoryki, orientacji przestrzennej • metoda...
Źródło: pedagogikaopole.fora.pl/a/a,181.html


Temat: Dziecko "ryzyka dysleksji".
szlaczków - oburęczność, mimo prób ustalenia ręki dominującej - trudności z wyróżnianiem elementów z całości, syntetyzowaniem w całość, np. podczas budowania konstrukcji z klocków lego według wzoru, układania mozaiki, - trudności ... lewych części ciała - trudności z poprawnym używaniem wyrażeń przyimkowych określających stosunki przestrzenne: nad-pod-w, za- przed- obok, a także określaniem stosunków czasowych: przedtem, potem, jutro, wczoraj, przedwczoraj, trudności z zapamiętaniem pór...
Źródło: leksja.fora.pl/a/a,16.html


Temat: Zadania ze strony
24. Podaj podstawowe twierdzenia służące do badania geometrycznej niezmienności układów płaskich. 25. Jak muszą być połączone dwie tarcze, aby stanowiły jedną sztywną tarczę? 26. Sformułuj twierdzenie o trzech tarczach, służące do badania warunku jakościowego geometrycznej niezmienności. 27. Co to jest krotność przegubu? Ile więzi zastępuje przegub łączący n tarcz? 28. Jaki układ tarcz nazywamy mechanizmem? 29. Jaki układ tarcz nazywamy przesztywnionym? Jak ... 49. Dla podanej figury określ znak momentów dewiacji Dyz , Duv (--------------zadanie). 50. Podaj i opisz wzory Steinera stosowane w geometrii pól. 51. Podaj definicje całkowe momentów bezwładności i momentu dewiacji pola figury płaskiej względem osi y, z. 52. Podaj definicje całkowe momentów statycznych i momentów bezwładności pola figury płaskiej względem osi y, z. 53. Dla podanych figur określ, który moment bezwładności...
Źródło: gr2w2.fora.pl/a/a,171.html


Temat:
przedstaw i zinterpretuj warunek wystarczający? 24. Podaj podstawowe twierdzenia służące do badania geometrycznej niezmienności układów płaskich. 25. Jak muszą być połączone dwie tarcze, aby stanowiły jedną sztywną tarczę? 26. Sformułuj twierdzenie o trzech tarczach, służące do badania warunku jakościowego geometrycznej niezmienności. 27. Co to jest krotność przegubu? Ile więzi zastępuje przegub łączący n tarcz? 28. Jaki układ tarcz nazywamy mechanizmem? 29. Jaki ... pręta względem głównej osi centralnej. 49. Dla podanej figury określ znak momentów dewiacji Dyz , Duv (--------------zadanie). 50. Podaj i opisz wzory Steinera stosowane w geometrii pól. 51. Podaj definicje całkowe momentów bezwładności i momentu dewiacji pola figury płaskiej względem osi y, z. 52. Podaj definicje całkowe momentów statycznych i momentów bezwładności pola figury płaskiej względem osi y, z. 53. Dla podanych figur określ, który moment bezwładności ma większą wartość: Jy , czy Jz (--------------zadanie). 54. Podaj definicję obliczania i znakowania momentów zginających w układzie płaskim. 55. Podaj definicję obliczania i znakowania sił...
Źródło: grupa6.fora.pl/a/a,51.html


Temat: Znak Syna Człowieczego
których boki maja wymiary wyrażone w liczbach całkowitych np. 1, 2, 5, 10 itd. składają się najczęściej z liczby całkowitej i ułamka. Jest to naturalne prawo matematyki, jej analizy i geometrii. ... możemy traktowac jako całosc. Taka metoda nazywa sie popularnie "zaokraglaniem". Wielkosci podanych przez Boga pod rozwagę figur geometrycznych nie zawsze są wyrażone w skali 1:1, lecz moga byc one podane w ... niej ilość lat od urodzenia nasienia obietnicy – Izaaka (rok 2020 p.n.e.), będącego figura na Chrystusa (Gal. 3:16, 27, 29), do roku 1980 (kompletny Chrystus w niebie) plus 1000 lat panowania....
Źródło: biblia.webd.pl/forum/viewtopic.php?t=377